Recrea2

EL CONCURS

L'Autoritat Territorial de la Mobilitat de l'Àrea de Lleida convoca el II Concurs de Curtmetratges "RECrea, explica'ns la teva experiència de mobilitat" per promoure el transport públic i fomentar la mobilitat sostenible.

Es tracta d'una convocatòria oberta a tothom que té l'objectiu de sensibilitzar a la ciutadania envers la necessitat de fomentar l'ús del transport i la mobilitat sostenible.

Els treballs hauran de tractar en forma d'història breu, la mobilitat des de qualsevol perspectiva, com l'ús del transport públic, de la bicicleta, del ferrocarril o dels sistemes de pagament, entre altres.

La imaginació la poseu vosaltres, podeu participar de forma individual o en grup.

II edició del CONCURS DE CURTMETRATGES "RECrea, explica'ns la teva experiència de mobilitat"

PARTICIPANTS | REQUISITS DE LES OBRES | NOVETATS | INSCRIPCIÓ | PREMIS | DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS

EL Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida convoca la segona edició deI Concurs de Curtmetratges ‘RECrea', que es regeix per les següents bases:

PARTICIPANTS

 • 1. Podran participar totes les persones residents a l'estat espanyol de qualsevol nacionalitat. Així mateix, no podran participar els treballadors/des del Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida ni els seus familiars.
 • 2. Cada participant podrà presentar un màxim de dos treballs.
 • 3. La participació en el concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.

REQUISITS DE LES OBRES

 • 4. Els curts presentats poden ser enregistrats amb càmera de vídeo, telèfon mòbil, PDA o càmera fotogràfica digital, es permet la seva edició posterior, si es desitja, amb eines externes.
 • 5. La temàtica dels curts ha d'estar relacionada amb el foment de l'ús del transport públic i/o experiències relacionades amb el transport públic i la mobilitat sostenible, essent un requisit obligatori l'aparició d' almenys un dels modes integrats de transport públic a l'àrea de Lleida (bus urbà, bus interurbà i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya). http://www.atmlleida.cat/operadors-sti
 • 6. Els curts han de ser originals, amb una durada màxima de 3 minuts i gravats amb la màxima qualitat i resolució possibles.
 • 7. Els formats acceptats de les obres són 3GP, MP4, MPEG o AVI.
 • 8. En cas que el curt no estigui gravat en català caldrà subtitular-lo en aquesta llengua.
 • 9. L'organització del concurs es reserva el dret a excloure totes aquelles obres en les que el contingut sigui obscè, violent, sexista, racista o vulneri algun dret fonamental de la persona.
 • 10. Els concursants es responsabilitzen que no existeixin drets a tercers per l'ús de peces musicals en les obres presentades, ni reclamació per drets d'imatge de les persones que apareguin en elles.
 • 11. Els autors de les obres cedeixen al Consorci de Transport Públic de l'Àrea de Lleida el dret a editar, publicar, distribuir i reproduir, sense ànim de lucre, en qualsevol mitjà les obres participants fent constar el nom del seu autor. Els drets inherents a la utilització dels curts guanyadors seran propietat del Consorci, no es pot doncs, els seus autors fer ús d'ells sense l'expressa autorització del Consorci.
 • 12. Les obres seran exposades al canal Youtube del Consorci, per tal que els usuaris puguin visualitzar-les i comentar-les.
 • 13. No es tornaran les obres rebudes.

NOVETATS

Es permet la participació amb la presentació d'un curt d'animació, es a dir, es pot crear una història o videoclip d'animació amb temàtica de mobilitat sostenible, donant vida a tot tipus d'objectes, maquetes, ninots, ja siguin articulats o de plastilina, utilitzant la gravació de fotograma per fotograma.

INSCRIPCIÓ

 • 14. S'admetran curtmetratges fins a les 14.00 del dia 10 de setembre de 2012.
 • 15. Els treballs han de ser presentats a l'oficina de l'ATM de l'Àrea de Lleida, situada a C/Lluís Companys, 2 altell 1a de la manera següent:
  • Per cada curtmetratge es lliurarà un CD o DVD amb l'obra, en el qual s'indicarà, únicament, el títol i lema o pseudònim de l'autor, SENSE FIRMA.
  • Cada CD o DVD, s'acompanyarà d'un sobre tancat, en l'exterior figurés el títol i lema o pseudònim de l'autor.
  • A l'interior del sobre s'inclourà una fotocòpia del DNI, una fotografia mida carnet de l'autor i una carta signada pel mateix i dirigida al jurat. En aquesta carta s'inclourà el nom, telèfon de contacte i l'adreça postal de l'autor, el títol de l'obra presentada i l'acceptació explícita per part de l'autor de les bases de la convocatòria del Premi.

D'acord amb allò que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i la seva legislació de desenvolupament, el Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida informa que les dades de caràcter personal facilitades, s'incorporaran a un fitxer gestionat per aquesta entitat per mantenir la relació administrativa i gestionar les comunicacions que se'n derivin del concurs, així com l'enviament d'informació sobre l'entitat.

El titular consent expressament el tractament de les seves dades, bé sigui per via postal, telefònica o electrònica amb la finalitat de què el Consorci de Transport Públic de l'Àrea de Lleida pugui atendre els objectius indicats. El consentiment anteriorment atorgat és revocable i podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-vos a l'adreça Lluís Companys, 2 Altell 1ª. 25003 Lleida, indicant al sobre “Ref. Dades-ATM”.

Les dades identificatives dels guanyadors i la seva fotografia, seran publicats a la nostra pàgina web i a les xarxes socials de l'ATM.

Si el participant és menor de 14 anys és necessari acompanyar a la participació, una autorització expressa dels pares o tutors legals, per al tractament de les dades personals en ocasió del concurs.

PREMIS

 • 16. S'estableixen els següents premis:
  • Premi al millor curt, premiat amb una targeta de transport personalitzada recarregada amb viatges il·limitats durant 1 mes (T-MES 2 zones) en tots els modes de transport integrats i en tot l'àmbit integrat i un smartphone d'última generació.
  • Premi al millor guió, premiat amb una targeta de transport personalitzada recarregada amb viatges il·limitats durant 1 mes (T-MES 2 zones) en tots els modes de transport integrats i en tot l'àmbit integrat i una bicicleta.
 • 17. Els premis no podran ser acumulatius.
 • 18. Si el jurat ho estima, es podrà concedir un accèssit al millor curt d'animació que rebrà com a premi un smartphone d'última generació i una targeta de transport personalitzada recarregada amb viatges il·limitats durant 1 mes (T-MES 2 zones) en tots els modes de transport integrats i en tot l'àmbit integrat.
 • 19. La cerimònia de lliurament de premis es realitzarà a la seu del Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida o en el lloc que aquest determini amb la seva corresponent i prèvia comunicació, en el marc dels actes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2012, que tindrà lloc al mes de setembre entre els dies 15 i 23.

DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS

 • 20. L'avaluació dels treballs presentats es farà per un jurat que estarà compost per:
  • President: el gerent del Consorci de Transport Públic de l'Àrea de Lleida o persona en qui delegui.
  • Secretari: el responsable de Comunicació del Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida o persona en qui delegui.
  • Vocals: Tres membres designats pel Consorci entre els que hi haurà almenys dos professionals o relacionats amb el món audiovisual i el teatre.
 • 21. El jurat seleccionarà, entre les obres rebudes, aquelles que passaran a la fase de concurs, atenent al criteris de qualitat, condicions tècniques i compliment de les normes de les bases, entre les quals es resoldran els guanyadors dels premis.
 • 22. El jurat tindrà en compte el nombre de visionats de cada obra al canal Youtube, tot i que no serà en cap cas excloent de cap de les obres.
 • 23. Les obres seleccionades es difondran a la web del Consorci i en el canal Youtube del Consorci, així com en altres xarxes socials que el Consorci consideri.
 • 24. Els premis poden quedar deserts si el jurat així ho decideix. La decisió del jurat serà inapel·lable.
 • 25. L'organització es reserva el dret de modificar aquestes bases en cas necessari. Així mateix, no es fa responsable de la mala o cap recepció dels materials.

Premis

Tots els finalistes rebran 1.- una targeta de l’ATM carregada amb saldo de viatges il·limitats per a tot un mes.

Phone

4.- Lleida TV i UA1 FM realitzaran entrevistes als guanyadors.

Convidarem els guanyadors i els seus familiars, a l'acte de lliurament de premis que es realitzarà a Lleida en el marc dels actes celebrats durant la Setmana de la Mobilitat Sostenible.

COL·LABORADORS

Logos

Amb el suport dels Consells Comarcals, les regidories de joventut i les oficines jove del Segrià, la Noguera, les Garrigues, el Pla d’Urgell, l’Urgell i la Segarra.

Logos

La col·laboració de Cicles Fransi i el Grup TIC.

Logos

I a Lleida TV i Ua1 Ràdio com a mitjans oficials:

Logos

PREMIS RECREA 2011 (1a edició)

VIDEOS | FOTOS | NOTA DE PEMSA

HOme

Videos finalistes i guanyadors

 • Video1

  Curt guardonat RECrea 2011

 • Video2

  Ni T'imagines - Curt finalista

 • Video3

  Retorn - Curt finalista

 • Video4

  Curt guardonat RECrea 2011

 • Video5

  Mou-te diferent - Curt finalista

 • Video6

  Mobilitat A Tota Marxa - Curt finalista

 

Acta de lliurament dels premis al Cafè del Teatre (28.09.2011)

 • Premis Recrea
 • Premis Recrea
 • Premis Recrea

NOTA DE PREMSA