var lang = 'ca'; var carregant = 'Carregant...'; var repeticio = 'Repetició'; var noupassword = 'Nou password';