Iconos cabecera

Destaquem

  Oferta de feina: ATML02-21 - Responsable de l'Àrea de Mobilitat i Gestió de Serveis, laboral A1 (22/07/2021)

  El Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat té la necessitat de cobrir un lloc de treball temporal (permís de paternitat) a l’Àrea de Mobilitat i Gestió de Serveis.

  Període de vigència: 22/07/2021 - 02/08/2021

  1. Descripció del lloc de treball
  Nom del lloc: Responsable de l’Àrea de Mobilitat i Gestió de Serveis
  Centre de treball: Plaça Espanya, 3
  Localitat: Lleida
  Categoria: Tècnic superior (A1)
  Retribució anual bruta: 15.535,31 € (al ser mitja jornada)
  Vinculació: Contracte de substitució per interinitat (substitució paternitat)
  Jornada: Mitja jornada, de 18,75 hores setmanals
  Horari: L’horari ordinari de treball es realitza de dilluns a divendres segons les necessitats del servei

  2. Requisits de participació
  Títol universitari de grau superior o equivalent.
  Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística, o l’equivalent.

  3. Funcions del lloc de treball
  - Direcció dels serveis del consorci en el pla tècnic econòmic i administratiu: gestió i control dels serveis de transport públic i dels contractes programa amb les empreses operadores.
  - Redacció i signatura d’informes d’Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada.
  - Direcció facultativa dels Plans de Mobilitat i Plans de Serveis.
  - Gestió de les relacions amb els operadors, les administracions públiques competents en matèria de transport, els sindicats i les persones usuàries i les seves associacions.

  4. Aspectes que es valoraran
  Disposar d’alguna de les titulacions següents:
  - Llicenciatura en Economia o equivalent.
  - Enginyeria de camins, canals i ports o equivalent.
  - Coneixements i experiència en mobilitat.
  - Coneixements en informàtica (especialment ofimàtica)
  - Capacitat analítica.
  - Treball en equip: capacitat per participar i col·laborar activament en l’equip.
  - Altres formacions relacionades amb les tasques a desenvolupar.

  Forma d’ocupació del lloc
  - Contracte temporal d’interinitat

  6. Participació
  - Presentació del currículum: Les persones que hi estiguin interessades i compleixin amb els requisits establerts, hauran de presentar un currículum amb fotografia tipus carnet i breu descripció de les tasques desenvolupades a l’adreça de correu electrònic següent: ttost@atmlleida.cat
  - Termini de presentació: fins al dia 2 d'agost de 2021
  - Especificar en l’assumpte del correu: ATML/02/2021 – NOM I COGNOMS
  - Especificar en el cos del correu electrònic el NIF, el telèfon de contacte i el correu electrònic.

  Més informació al document adjunt.

  ATML002-21 (166 kB)

  Oferta de feina: ATML02-21 - Responsable de l'Àrea de Mobilitat i Gestió de Serveis, laboral A1

  [Tornar a Notícies]

   
  Pl. Espanya, 3 entresòl
  25002 Lleida
  Contactar
  e-NOTUM Notificacions Electròniques