Iconos cabecera

Tarifes 2024

Vigents des del 15 de gener a 31 de desembre de 2024.

Taula de preus bonificats
Títol 1 zona 2 zones 3 zones 4 zones
T-10  5,15 € 8,05 € 25,75 € 36,05 €
T-10/30  4,10 € 6,50 € 20,60 € 28,85 €
T-50/30  15,75 € 22,90 € 82,40 € 112,50 €
T-MES  20,70 € 30,00 € 96,45 € 134,95 €
T-JOVE  - - 41,40 €
T-16  Gratuït - -


Famílies nombroses i monoparentals

Bonificacions a aplicar sobre els títols T-MES, T-JOVE i T-70/90 a membres de Família Monoparental i Nombrosa:

a) Categoria General: reducció del 20%
b) Categoria Especial: reducció del 50%

Preus amb descompte segons categoria:

Títol 1 zona 2 zones 3 zones 4 zones
T-MES FM/FN General 16,55 € 24,00 € 77,15 € 107,95 €
T-MES FM/FN Especial 10,35 € 15,00 € 48,25 € 67,50 €
T-70/90 FM/FN General 28,85 € 44,85 € 144,20 € 201,90 €
T-70/90 FM/FN Especial 18,05 € 28,05 € 90,15 € 126,20 €
T-JOVE FM/FN General - - - 33,15 €
T-JOVE FM/FN Especial - - - 20,70 €
Més informació (FM/FN 70-90) (Sol·licitud targeta familiar)


Persones en situació d'atur

Bonificacions a aplicar sobre el títol T-MES per a persones en situació d'atur que compleixin els següents requisits:

  • Perceben un subsidi per desocupació d’import inferior al Salari Mínim Interprofessional (SMI).
  • Reben un altre ajut inferior al SMI, o bé no en reben cap, però estan inscrits com a demandants d’ocupació durant un mínim de 12 mesos en els darrers 2 anys, i es troben en un procés de cerca de feina tutoritzat pel Servei d’Ocupació de Catalunya que requereixi de mobilitat freqüent.
  • No perceben cap ajuda per part de l’Estat però reben ajudes per part dels serveis socials dels ajuntaments integrats dins l’àmbit de l’ATM.

Vegeu fulletó informatiu [520 KB]

Preu amb descompte:

Títol 1 zona 2 zones 3 zones 4 zones
T-MES Aturat 5,15 € 5,15 € 5,15 € 5,15 €


Títol T-16
Cost d’emissió i gestió de la targeta T-16 Gratuït 
  • La primera emissió és gratuïta (en cas de progenitors separats que resideixen en zones diferents, l’emissió de totes dues targetes seria gratuïta).
  • La reedició de targetes deteriorades comporta pagar 3,60 € (preu targetes personalitzades ordinàries).
  • La reedició de targetes perdudes o sostretes comporta pagar 3,60 € (preu targetes personalitzades ordinàries).
  • La reedició per qualsevol altre motiu (ús irregular, etc.) comporta pagar la tarifa de segona emissió targeta personalitzada T-16, que és de 35 euros.

Informa’t sobre la T-16Targetes sense contacte
Cost de les targetes
Anònima 2,55 € 
Personalitzada 3,60 € 
Personalitzada FM/FN 3,60 € 
Personalitzada T-16 Gratuïta
Personalitzada T-Aturat Gratuïta
Caducitat dels títols i targetes

La caducitat dels títols, adquirits durant l'any 2023 i fins al 14 de gener de 2024, es regula de la forma següent:

S'estableix un període de carència que finalitzarà el 30 d'abril de 2024 per tots els títols.

Pels títols temporals (T-JOVE, T-MES, T-50/30, T-FM/FN 70/90 i T-10/30) adquirits entre l'1 de gener de 2023 i el 14 de gener de 2024 es permeten les validacions fins exhaurir el saldo o fins la data final de validesa, sempre i quan s'hagin validat per primera vegada abans no s'esgoti el període de carencia.

En cap cas es bescanviaran ni reemborsaran títols no consumits.

Les targetes sense contacte tenen una caducitat de 8 anys a comptar des de la seva primera activació, excepte les targetes personalitzades no ordinàries, que poden tenir una caducitat inferior determinada per les seves regles d'ús.

 
Pl. Espanya, 3 entresòl
25002 Lleida
Contactar
e-NOTUM Notificacions Electròniques