Iconos cabecera

Les ATM de Girona, Lleida i Tarragona aproven la reducció de tarifes del transport públic de setembre a desembre de 2022 (02/08/2022)

Com es conegut, fa unes setmanes es va publicar el Reial decret-llei 11/2022, de 25 de juny, pel qual s’adopten i es prorroguen determinades mesures per respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra en Ucraïna, per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica, i per a la recuperació econòmica i social de l’illa de La Palma i aquest estableix un seguit de mesures per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica entre les quals es preveu l’establiment d’un sistema d’ajuts directes a les comunitats autònomes i entitats locals que prestin serveis de transport interurbà o urbà i que decideixin implantar una reducció de com a mínim el 30% en el preu de tots els títols multiviatge o abonaments existents en el moment d’entrada en vigor del citat Reial decret-llei.

Per tal d’adoptar les mesures pertinents per l’aplicació del RDL i les normes de desenvolupament, els Consells d’Administració de l’ATM de l’Àrea de Lleida, Girona i Camp de Tarragona celebrats el dia 25 de juliol de 2022, van aprovar una reducció dels preus dels títols integrats de l’ATM Àrea de Lleida adquirits en el període comprès entre l’1 de setembre i el 31 de desembre del 2022, ambdós inclosos, en els termes que es mostren a continuació:

• Els títols T-10 i T-10/30: una reducció del 30% sobre el preu actualment vigent.
• Els títols T-50/30, T-MES i la resta de títols multiviatge: una reducció del 50% sobre el preu vigent en l’actualitat.

Aquests títols només es podran adquirir fins al 31 de desembre de 2022 i s’hauran de validar per primera vegada abans del 31 de gener de 2023. Els títols T-10 caducaran el 31 de gener de 2023, encara que no s’hagin esgotat. La resta de títols es regiran per la seva validesa temporal sempre que s’hagin validat dintre del període esmentat.

De forma detallada, la taula següent informa dels nous preus dels títols multiviatge, d’acord amb les consideracions anteriors:

Les ATM de Girona, Lleida i Tarragona aproven la reducció de tarifes del transport públic de setembre a desembre de 2022

[Tornar a Notícies]

 
Pl. Espanya, 3 entresòl
25002 Lleida
Contactar
e-NOTUM Notificacions Electròniques