Iconos cabecera

ANUNCI pel qual es declara desert el procés selectiu per cobrir la plaça del lloc de treball de tècnic/a superior (22/12/2023)

ANUNCI pel qual es declara desert el procés selectiu per cobrir la plaça del lloc de treball de tècnic/a superior de la convocatòria d'un concurs restringit de mèrits en règim de personal laboral fix (convocatòria núm. ATML01-23).

2004889_CAT (680 kB)

2004890_CAST (680 kB)

[Tornar a Notícies]

 
Pl. Espanya, 3 entresòl
25002 Lleida
Contactar
e-NOTUM Notificacions Electròniques