Iconos cabecera

Destaquem

  Reducció temporal de tarifes

  De l'1 de gener a 31 de desembre de 2023.

  Taula de preus bonificats
  Títol 1 zona 2 zones
  T-10  5,00 € 7,80 €
  T-10/30  4,00 € 6,30 €
  T-50/30  15,25 € 22,25 €
  T-MES  20,10 € 29,10 €
  T-JOVE  40,20 €
  T-16  0,00 €


  Famílies nombroses i monoparentals

  Bonificacions a aplicar sobre els títols T-MES, T-JOVE i T-70/90 a membres de Família Monoparental i Nombrosa:

  a) Categoria General: reducció del 20%
  b) Categoria Especial: reducció del 50%

  Preus amb descompte segons categoria:

  Títol 1 zona 2 zones
  T-MES FM/FN General 16,10 € 23,30 €
  T-MES FM/FN Especial 10,05 € 14,55 €
  T-JOVE FM/FN General 32,20 €
  T-JOVE FM/FN Especial 20,10 €
  T-70/90 FM/FN General 28,00 € 43,55 €
  T-70/90 FM/FN Especial 17,50 € 27,25 €
  Més informació (FM/FN 70-90) (Sol·licitud targeta familiar)


  Persones en situació d'atur:

  Bonificacions a aplicar sobre el títol T-MES per a persones en situació d'atur que compleixin els següents requisits:

  • Perceben un subsidi per desocupació d’import inferior al Salari Mínim Interprofessional (SMI).
  • Reben un altre ajut inferior al SMI, o bé no en reben cap, però estan inscrits com a demandants d’ocupació durant un mínim de 12 mesos en els darrers 2 anys, i es troben en un procés de cerca de feina tutoritzat pel Servei d’Ocupació de Catalunya que requereixi de mobilitat freqüent.
  • No perceben cap ajuda per part de l’Estat però reben ajudes per part dels serveis socials dels ajuntaments integrats dins l’àmbit de l’ATM.

  Vegeu fulletó informatiu [520 KB]

  Preu amb descompte:

  Títol 1 zona 2 zones
  T-MES 5,00 € 5,00 €


  Títol T-16
  Cost d’emissió i gestió de la targeta T-16 Gratuït 
  • La primera emissió és gratuïta (en cas de progenitors separats que resideixen en zones diferents, l’emissió de totes dues targetes seria gratuïta).
  • La reedició de targetes deteriorades comporta pagar 3,5 € (preu targetes personalitzades ordinàries).
  • La reedició de targetes perdudes o sostretes comporta pagar 3,5 € (preu targetes personalitzades ordinàries).
  • La reedició per qualsevol altre motiu (ús irregular, etc.) comporta pagar la tarifa de segona emissió targeta personalitzada T-16, que és de 35 euros.

  Informa’t sobre la T-16  Targetes sense contacte
  Tipus de targeta
  TSC Anònima 2,50 € 
  TSC Personalitzada 3,50 € 
  Caducitat dels títols i targetes

  Caducitat dels títols adquirits abans de l’1 de setembre de 2022: es produirà la seva caducitat el 31 de desembre de 2022.

  Caducitat dels títols adquirits entre l’1 de setembre i el 31 de desembre de 2022: són vàlids fins al 30 de juny de 2023, data en què es produirà la seva caducitat.

  Caducitat dels títols adquirits durant l’any 2023: són vàlids fins al proper canvi de tarifes sense perjudici del període addicional de carència, que s’estableix en un mes des de l’entrada en vigor de les noves tarifes o la finalització de les bonificacions aprovades pel Consell d’Administració de l’ATM Àrea de Lleida de 29 de desembre de 2022.

  En cap cas es bescanviaran ni reemborsaran títols no consumits.

  Les targetes sense contacte tenen una caducitat de 8 anys a comptar des de la seva primera activació, excepte les targetes personalitzades no ordinàries, que poden tenir una caducitat inferior determinada per la seves regles d’ús.

  Anunci Tarifes DOGC 2023

   
  Pl. Espanya, 3 entresòl
  25002 Lleida
  Contactar
  e-NOTUM Notificacions Electròniques