Iconos cabecera

Destaquem

  Afectacions de trànsit per l'arribada a Lleida de la Volta Ciclista a Espanya 2018 (10/09/2018)

  Com és ja conegut, Lleida serà enguany seu de l’arribada de la 18a. i sortida de la 19a. etapa de la Volta Ciclista a Espanya. Per alliberar els espais de la via pública necessaris per encabir el muntatge que un esdeveniment esportiu d’aquesta magnitud comporta, caldrà efectuar tot un seguit d’actuacions que tot seguit detallem.

  ARRIBADA

  Dia: 13 de setembre
  Hora : 17:40h aprox.
  Lloc: Av. Prat de la Riba (altura del C. Teuleries)

  Circuit d’arribada:
  Els ciclistes arribaran a Lleida per la N-230 procedents de Torrefarrera, i circularan per Alcalde Porqueres, Pl. de França, Av. Balàfia, Baró de Maials i Av. Prat de la Riba fins a l’altura del carrer Teuleries, on estarà instal·lada la línia d’Arribada.

  Actuacions prèvies:
  El dia 10 de setembre s’iniciarà la senyalització de les zones d’estacionament dels carrers que seran circuit de la cursa així com els que es veuran afectats pel muntatge de l’Arribada. Aquests carrers, i com a criteri general, hauran de quedar completament lliures de vehicles a les 07’00 hores del dia 13 de Setembre. Aquestes zones estan destinades a la recepció de la comitiva de ciclistes i vehicles que els acompanyen, així com la ubicació dels equips de TV, resta de mitjans de comunicació, autocars dels equips, instal·lacions provisionals d’estands de patrocinadors, jutges de cursa, serveis mèdics i de seguretat, etc. Compren l’Av Prat de la Riba (calçada de sentit interior de la ciutat) des del Pavelló Barris Nord fins a la Pl. Ricard Vinyes, l’Av Rovira Roure (tram entre Pg. Ronda i Pl. Ricard Vinyes), Av Alcalde Porqueres (tram entre Prat de la Riba i Pau Claris), Bonaire, Llitera, Sant Martí (tram entre Av Prat de la Riba i Camp de Mart), Teuleries, Onofre Cerveró i Bisbe Galindo.

  També es senyalitzaran amb la mateixa finalitat els voltants del Pavelló Barris Nord, edifici que acollirà el Centre de Premsa i l’Oficina Permanent de la Volta a Espanya durant el dia.

  El dia de l’arribada:

  La línia d’arribada estarà ubicada a l’Avinguda Prat de la Riba a l’altura del carrer Teuleries. (Zona senyalitzada al plànol amb línia de color verd).

  Tot i que l’hora prevista d’arribada dels corredors a la ciutat està fixada a les 17:40h, i perquè els organitzadors puguin efectuar les tasques de muntatge de la infraestructura de la línia d’arribada, es restringirà al trànsit l’Avinguda Prat de la Riba de forma progressiva en tot el recorregut que farà la cursa ciclista, a partir de les 7 hores. La totalitat de l’Av Prat de la Riba, quedarà tallada al trànsit a partir de les 15:00h.

  Els darrers 1000 metres de circuit de cursa es delimitaran amb tanques metàl·liques de protecció que impossibilitaran l’encreuament de l’Av Prat de la Riba entre la Pl. Ricard Vinyes i el carrer Baró de Maials.

  A partir de les 15:00h no es podrà travessar l’Av. Prat de la Riba en tota l’extensió esmentada anteriorment, i s’anirà reduint la circulació de forma progressiva en la resta de la zona urbana per la qual transcorrerà el circuit de la cursa, és a dir també a l’Av. Alcalde Porqueres, Av. Balàfia i Baró de Maials.

  Si els corredors compleixen l’horari previst per l’Organització, i sempre en funció de les necessitats que es puguin produir des del punt de vista organitzatiu, al voltant de les 16:30h es tallarà completament al trànsit la totalitat de la resta del circuit d’arribada.

  Les següents vies interurbanes quedaran afectades pel pas dels ciclistes:

  Des de la N-240 fins a Alpicat, interior del municipi d'Alpicat, camí Alpicat - Torrefarrera i N-230 entre Torrefarrera i Lleida.

  Cal tenir en compte que els horaris d'arribada són orientatius segons la velocitat que portin els ciclistes. El pas de la caravana no té per què implicar el tall de la carretera, tot i que sí que es preveu que entre 20 i 30 minuts abans del pas de la primera bicicleta ja es talli la carretera.

  Recomanacions:

  - Es recomana no estacionar ni fer us dels vehicles en la zona afectada pel pas de cursa.

  - En cas que sigui imprescindible utilitzar el vehicle, a partir de les 13:00h s’hauran de plantejar els trajectes que evitin creuar o incorporar-se a l’Av Prat de la Riba, especialment, en el tram compres entre la Pl. Ricard Vinyes i el carrer Baró de Maials, així com a la resta del circuit urbà que faran els ciclistes.

  - Per circular entre el Secà de Sant Pere, zona est de Balàfia i el barri de Pardinyes en direcció a la Zona Alta de la ciutat, o a l’inrevés, es recomana utilitzar les vies circulatòries que connecten amb Passeig de Ronda per la part baixa de la ciutat (Av. Tortosa, Av. Segre, Rbla. de Ferran i Av. Madrid).

  - El trànsit d’entrada a la ciutat procedent de Saragossa i Barcelona i que pel Passeig de Ronda pretengui accedir a la N-230, serà desviat cap a la N-240 i incorporats a la A-2 per enllaçar amb la N-230 a l’alçada de Torrefarrera.

  - Un cop acabada l’etapa, i tan aviat com sigui possible serà restablerta de forma progressiva la normalitat circulatòria al circuit de cursa, a excepció del tram de l’Av. Prat de la Riba entre Ricard Vinyes i Alcalde Porqueres, que es mantindrà tallada al trànsit rodat fins que finalitzin les tasques de desmuntatge de la infraestructura de la línia d’arribada, als voltants de les 21:00h.

  - Les línies de bus que transcorrin pel circuit de la cursa, seran desviades de forma progressiva en la mesura que vagin quedant tallats els diferents trams de l’Av. Prat de la Riba i resta de circuit de la cursa. Estigueu atens a la informació que pugueu rebre d’Autobusos de Lleida.

  - Ateneu en tot moment les indicacions que rebeu dels agents de la Guàrdia Urbana i voluntaris de Protecció Civil que vetllaran per la seguretat del circuit de Cursa.


  SORTIDA

  Dia: Divendres 14 de setembre
  Hora : 13:15h aprox.
  Lloc: Pàrquing del Pavelló Barris Nord.

  Circuit de sortida:
  Tota la comitiva de la Vuelta es concentraran durant el matí en l’esplanada del Pavelló Barris Nord, on faran el control de signatures i es prepararan per sortir en grup i de forma neutralitzada pel carrer Comtes d’Urgell, Av Princep Viana, Rambla Ferran, Av Francesc Macià, Av Madrid, Av Catalunya, Rambla d’Aragó, Balmes, Prat de la Riba i C-12, on ja fora de la ciutat, es donarà la sortida oficial de l’etapa.

  Actuacions prèvies:
  Durant els dies 12, 13 i 14 es prohibirà l’estacionament de vehicles no autoritzats a l’esplanada del Mercat dels dissabtes, i no es recuperarà la normalitat de l’espai, fins que hagin finalitzat les tasques de desmuntatge de la infraestructura de Sortida de l’etapa, que serà als voltants de les 16 hores del divendres 14 de setembre.

  El dia de la Sortida:
  A partir de les 8 del matí, s’iniciaran les tasques de muntatge de la Sortida. No es preveuen afectacions de trànsit importants com a conseqüència del muntatge referit. Puntualment es farà algun desviament dels trams de l’Av Prat de la Riba i del carrer Comtes d’Urgell que envolten l’esplanada per afavorir les maniobres dels vehicles que necessiten entrar i sortir d’aquesta.

  Tanmateix, al tractar-se d’una sortida neutralitzada, no es preveuen tampoc afectacions de trànsit importants al pas de la comitiva ciclista pel recorregut urbà que faran abans de sortir de la ciutat. Es tallarà la circulació al pas de la comitiva ciclista i es recuperarà tan aviat com el grup hagi revessat el punt de tall. L’hora de sortida està establerta a les 13:15h i es preveu que a les 13:45h hagi sortit de la ciutat.


  Les següents vies interurbanes quedaran afectades pel pas dels ciclistes:

  La C-12 fins Balaguer i després la C-13 i N-260 fins Andorra.

  Recomanacions:

  - Es recomana no estacionar ni fer ús dels vehicles en les zones senyalitzades a tal efecte.

  - Tan aviat com sigui possible serà restablerta de forma progressiva la normalitat circulatòria al circuit de cursa, a excepció de l’estacionament del Pavelló Barris Nord, on no es recuperarà la normalitat respecte de la seva utilització fins que els vehicles hagin acabat amb les tasques de desmuntatge.

  - No es preveu haver de desviar les línies d’autobús urbà. Els autobusos, com la resta de trànsit que s’hi trobi, seran aturats puntualment en el punt de tall, i tan aviat com la comitiva ciclista hagi revessat el punt, tornaran a circular normalment. No haurien de produir-se retards significatius derivats del pas dels ciclistes. Estigueu atens a la informació que pugueu rebre d’Autobusos de Lleida.

  - Respecteu en tot moment les indicacions que rebeu dels agents de la Guàrdia Urbana i voluntaris de Protecció Civil que vetllaran per la seguretat del circuit de Cursa.

  Per a qualsevol dubte o consulta poseu-vos en contacte amb la Guàrdia Urbana als números de telèfon 092 - 973700600.

  Carrers tallats (8 MB)

  Afectacions de trànsit per l'arribada a Lleida de la Volta Ciclista a Espanya 2018

  [Tornar a Notícies]

   
  Pl. Espanya, 3 entresòl
  25002 Lleida
  Contactar
  e-NOTUM Notificacions Electròniques