Iconos cabecera

Comunicat sobre l’accés de PATINETS ELECTRICS i altres VMP al transport públic (31/10/2023)

L’ATM de Lleida seguint un criteri de prudència i en paral·lel a les instruccions de la Generalitat i acords de l’ATM de Barcelona, va recomanar una restricció temporal d’accés dels patinets elèctrics o altres vehicles de mobilitat personal als serveis de transport públic de viatgers des de l’1 de febrer de 2023.

Per tal de determinar les condicions d’ús i accés amb seguretat als serveis de transport públic d’aquest tipus de vehicles, es va crear per l’ATM de Barcelona un grup de treball format per diversos agents que intervenen en el sistema de transport i en matèria de seguretat.

Aquest grup de treball, tot i haver-se plantejat i analitzat diferents mesures per a reduir els riscos derivats per l’accés dels patinets elèctrics i valorat si el nivell de risc és tolerable en termes de seguretat de les persones usuàries, s’ha conclòs que, ara per ara, no es donen les garanties de seguretat mínimes. També s’ha determinat que es fa necessària una regulació d’aquests vehicles que permeti la seva presència al transport públic amb suficients garanties de seguretat.

A la vista de les conclusions d’aquest grup de treball, l’ATM Lleida seguint el principi de seguretat i protecció dels usuaris en la utilització dels serveis, recomana als operadors de transport públic establir com a indefinida la restricció d’accés dels patinets i altres VMP als serveis de transport públic de viatgers.

Recordem que les condicions generals d’utilització del transport públic no permet l’accés als vehicles de transport d’elements que poden comportar perill o siguin potencialment perillosos per a les persones usuàries, el personal que treballa en el servei de transport públic o bé que puguin comportar danys als vehicles i les instal·lacions. Amb les condicions i antecedents actuals, no es pot descartar en aquesta categoria el patinet elèctric i ha de prevaldre per als operadors el principi de seguretat preventiva per a la protecció de les persones usuàries i treballadores dels serveis públics de transport.

Per tal de seguir buscant una solució que permeti una multimodalitat amb aquests vehicles i el seu accés al transport públic en condicions de seguretat, el grup de treball es mantindrà operatiu i plantejarà qualsevol canvi que pugui justificar la modificació de la recomanació de restricció indefinida adoptada.

Lleida, 31 d’octubre de 2023

[Tornar a Notícies]

 
Pl. Espanya, 3 entresòl
25002 Lleida
Contactar
e-NOTUM Notificacions Electròniques